8letý věrnostní program

Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude Vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:

Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více jak 150.000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu.

Výhody věrnostního programu

V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, Vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.

Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu Vašeho vozidla, použitím nejlepších dílů a materiálu, který Vašemu vozidlu můžete dát, zároveň zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případu prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla Vám tedy účast v programu dává další významný argument a výhodu.

8 letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

Co je kryté věrnostním programem:

Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:

  • Motor a jeho vnitřní časti (s výjimkou příslušenství motoru)
  • Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
  • Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
  • Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
  • Jednotku DPS – diferenciál 4WD (kromě gumových manžet)
  • Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), i-MMD systém (PCU), multiplex (MICU), převodovku, řízení, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
  • Baterie hybridního systému i-MMD